Nadzór inspektorski i inwestorski inwestycji

Posiadamy uprawnienia Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni (Nr 26/99) potwierdzone Dyplomem Naczelnej Organizacji Technicznej do pełnienia funkcji inspektora nadzoru przy projektowaniu i realizacji inwestycji związanych z terenami zieleni jak również z pielęgnacją i konserwacją szaty roślinnej.

Prowadzimy nadzory w zakresie terenów zieleni w trakcie realizacji inwestycji

Szczegółowy zakres uprawnień:

+ organizacja zarządzania terenami zieleni w Polsce 
+ przepisy prawne związane z budową i pielęgnacją terenów zieleni
+ formalno-prawne i techniczne przygotowanie inwestycji
+ dobór i ocena jakości materiałów roślinnych do budowy i pielęgnacji terenów zieleni
+ ocena prawidłowości prac i technologii przy budowie terenów zieleni (roślinność, drogi, DFA łącznie z obsadzaniem skarp i zazielenianiem dachów)
+ ocena prawidłowości robót przy pielęgnacji terenów zieleni
+ techniki wykonywania prac przy pielęgnacji drzew w miastach
+ problemy wyceny wartości drzew oraz opłaty i kary za ich wycinkę
+ konsultacje merytoryczne inwestycji na etapie wydawania zezwoleń na realizację
+ opiniowanie realizacji inwestycji związanych z zielenią gminną
+ prowadzenie nadzoru nad przebiegiem inwestycji
+ prowadzenie wpisów – zaleceń i uwag dotyczących realizacji
+ obecność w komisjach odbioru robót i końcowego przekazania inwestycji
+ pielęgnacja zieleni – konsultacja metod i terminów, nadzór nad pracami